Tilbake
Romdalsmuseet
Romsdalsmuseet
Romsdalsmuseet
Skriv ut

VEØYA - den hellige øya - Romsdalsmuseet/Molde kulturskole

En middelalderdag på Veøya

Veøyas kirke, pilgrimer, Olavstradisjoner, Frans av Assisi og livet i Kaupangen.

Her er skisse for dagen: 

På Veøya går vi en Pilgrimsvandring. Denne blir ledet av kirkelig tilsatt i Bolsøy kirkekontor/Molde domkirke. Vandringen er ca. 2-3 km lang og følger en sti. Underveis stoppes det og fortelles på 5 stopp. Her får elevene høre om hvordan det var å være pilgrim i Middelalderen.

Hvorfor de dro på pilgrimsferd.
Hva de hadde med seg.
Hvem Frans av Assisi var.
Tidebønn.

Veøya har vært den største handelstedet mellom Bergen og Trondheim i middelalderen. En formidler fra Romsdalsmuseet formidler om bosettingen og livet på øya. Slaget ved Sekken den 7. juli 1162  var avgjørende i striden mellom Håkon Herdebrei og Magnus Erlingsson. Norrøn gudetro. Arkeologiske funn og utgravinger på øya gjør at vi i dag kan formidle historier fra fortiden. En ring med inskripsjoner ble funnet. Både fakta rundt funnet og en fiktiv fortelling som kan sette den inn i en sammenheng, lager en historie i historien.

Dagsplanen kan bli tilpasset og endres ved behov, erfaringer og formidlere.

Dette ønsker vi å gi: 

10-11 åringer (6.klasse) får en tur til Veøya, en avdeling av Romsdalsmuseet.
Lokal kulturhistorie og kirkens sentrale plass i folks liv vil bli formidlet med fokus på middelalderen.
Skolene vil få hjelp til å formidle kunnskap som er relatert til Kunnskapsløftets mål.
Alle som deltar blir bevisstgjort historie som ligger lokalt forankret.
Samarbeidet blir tettere mellom skole, kirke og kulturinstitusjon.

Kunnskapsløftet:

Mål etter 6.trinn i Molde Kommunes læreplan:

KRL (KRLE) /FILOSOFI OG ETIKK

Fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden.

Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen.

Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen.

Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, …

Historie

Presentere historiske hendinger gjennom å lage to fortellinger om den samme hendelsen, sett fra ulike ståsteder.

Skape fortellinger om mennesker i fortida og bruke dem til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra det samfunnet de lever i.

Utforske ulike kilder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon om fortida, og forklare hvordan historikere bruker dem til å lage historiske framstillinger.

Fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge fra vikingtiden til slutten av dansketiden, og gjøre nærmere rede for et sentralt tema i denne perioden.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Romsdalsmuseet og Den norske kirke (Bolsøy sogn og Molde Domkirke)
  • Produsent: Romsdalsmuseet

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Museumspedagog ved Romsdalsmuseet

Kirkelig ansatt ved Bolsøy kirkekontor/Molde domkirke