Tilbake
Øystein Heggstad
Skriv ut

Inn i musikken - Molde kulturskole

I dagens travle hverdag er det viktig å kunne hengi seg inn i en atmosfære hvor aktiv lytting er i fokus. Musikken lar tankene dine fly i mange og uventede retninger, enten du prøver å analysere musikken eller du lar deg sveve dit tankene fører deg hen, ved hjelp av musikken.

Dette verkstedet fokuserer på aktiv lytting på ulike musikkformer. Gjennom konkrete oppgaver stimuleres elevene til aktivt å gå inn i musikken og på den måten får elevene et høyre nivå av bevissthet og opplevelse gjennom musikken.

Verkstedet tilpasses elevenes alder/trinn.

Minst èn lærer fra skolen må være til stede. Læreren er aktiv deltaker sammen med elevene.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Steinar Andreas Rinde, musikkpedagog v/Molde kulturskole
  • Produsent: Rakel Hoem Rinde
  • Idé/ opplegg: Molde kulturskole