Tilbake
Anne Lise Norheim
Anne Lise Norheim
Anne Lise Norheim
Skriv ut

Et nytt og bedre Norge - Romsdalsmuseet/Molde kulturskole

Vi ønsker i prosjektet: «Ett nytt og bedre Norge» (tittel etter Bj.Bjørnson) å formidle Bjørnsons liv og noen av hans verk. 

Verkstedet er et dagsbesøk til Nesset prestegård, hvor Bjørnson, 1814 og eldre historie blir formidlet gjennom varierte aktiviteter. Det legges vekt på Bjørnson som "nasjonsbygger". Vi vil også gi rom for lokalhistorie/geografi som er naturlig å knytte opp mot bussturen.Turene til Nesset gjennomføres i perioden før høstferie eller våren 2016. På grunn av lang reisetid oppfordres det til å utvide skoledagen til kl. 15.00.

Museumspedagog Birgitte Nielsen vil følge med som guide på bussen, og mye historie blir fortalt på vei innover. Lokalhistorie fra de stedene vi kjører
forbi innover fjorden, og vi kjører til Sølsnes slik at vi får med oss Tjellefonna og tsunamien som rammet hele fjorden i 1756 og
Bjørnsons liv blir formidlet både via opplesing av småhistorier og generelt. På den måten er alle forberedt ved oppmøte i Nesset Prestegård.

Elevene deles inn i grupper, og i løpet av dagen får de være med på ulike aktiviteter som visning av lokalt laget Bjørnsonfilm, natursti, omvisning i ulike bygninger/steder mm.

Romsdalsmuseet har mange avdelinger spredt over flere kommuner. En av avdelingene er Nesset Prestegard. Vi ønsker at flere skoler finner det interessant å ta en tur hit.

Se mer informasjon på Romsdalsmuseets hjemmesider.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Romsdalsmuseet
  • I samarbeid med: Verkstedet tilbys skoler i Molde kommune.
  • Idé/ opplegg: Romsdalsmuseet

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Romsdalsmuseets formidlere vil være ansatte på museet: Bjørn Ølander og Birgitte Nielsen.
Bjørn Ølander er formidler på Nesset Prestegard, en avdeling under Romsdalsmuseet.
Birgitte Nielsen er Romsdalsmuseets museumspedagog. I jobben tilrettelegger hun alle besøk av skoleklasser og barnehager. I tillegg er hun instruktør for Romsdalsmuseets Leikarring.