ALO - alltid
Leira skole, Straumsvik skole
Spor av meg (Tussilaga produksjoner og Glød Produksjoner)
Gårdsbarnehage AS, Juulenga barnehage