mr

Siste nytt

Konferansedager for den kulturelle skulesekken 23. og 24. januar 2019

Konferansedager for den kulturelle skulesekken 23. og 24. januar 2019

DKS-konferansen er nytt namn og innretning på det tradisjonsrike Kulturtorget; møtestad og arena for Den kulturelle skulesekken (DKS). DKS-konferansen blir arrangert 23.-24.januar 2019 i Molde.

Publisert:06.11.18

Les meir

Kulturlauget 2018-2019 - Bestilling

Kulturlauget 2018-2019 - Bestilling

Gjennom Kulturlauget kan skolane bestille ulike former for kulturverkstader, og i denne delen av Kultursekken er det den eigenaktive kultureleven som står i sentrum. Skulen betaler eigendel for Kulturlauga dei bestiller.

Frist for bestilling av Kulturlaug 2018-2019 var 5.april 2018.  Bestilling er bindande. 

Kulturlauget 2018-2019 - tid for bestilling

Kulturlauget 2018-2019 - tid for bestilling

I løpet av veke 9 blir det lagt ut meny for bestilling av Kulturlaug til neste skuleår.

Kulturlaug er verkstader for elevane som skuler bestiller i tillegg til oppsatt Kultursekkprogram.  Skulen betaler ein eigendel for desse verkstadene.

Publisert:22.02.18

Kultursekken 2017-2018

Kultursekken 2017-2018

I starten av juni la vi ut alle turnéane i Kultursekken for skuleåret 2017-2018. Programmet for din skule finn du på denne lenka: http://kultursekken.no/produksjoner 

Publisert:27.06.17

Les meir

Nye telefonnummer frå 2.november!

Nye telefonnummer frå 2.november!

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune fekk nye telefonnummer 2.november. 

Brukarrettleiing for KSYS

Korrekt informasjon om elevtal, kulturkontakt og timeplaner på kvar enkelt skule er avgjerande for Kultursekken.  I KSYS er alt dette og meir til registrert, og er grunnlaget for turneplanene. Skulen er sjølv ansvarleg for å oppdatere informasjonen, og dette må gjerast årleg.

Pilotprosjekt Laug for VGS

Pilotprosjekt Laug for VGS

Kultursekken og Utdanningsavdelinga ved assisterande
fylkesutdanningssjef Rune Opstad har gått saman om eit pilotprosjekt der vi legg til rette for gratis verkstadar med kulturelt innhald for elevar i videregåande opplæring. Dei av dykk som var på Kulturtorget i januar fekk presentert prosjektet der.

Publisert:20.05.15

Les meir

#Kulturtorget. The movies

#Kulturtorget. The movies

Under #Kulturtorget 2014 fikk vi ein sårt etterlengta ressurs. Olav Berge filma og dokumenterte store delar av #Kulturtorget2014!
No kan de sjå resultata og gjenoppleve #kulturtorget 2014!

Publisert:03.03.14

Les meir

PP fra Nettverksmøte

Vedlagt finner dere PP som ble brukt på nettverksmøtene. Bruk de gjerne til å formidle informasjon til kolleger, lærere og foreldre.

Publisert:12.11.12

Les meir

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Honorar for oppdrag i Den kulturelle skolesekken er regulert i rammeavtaler forhandla fram og inngått mellom Kunstnarnettverket og Akershus fylkeskommune.  Dette gjeld for hausten 2018.

Frå 1.januar 2019 innfører Møre og Romsdal fylkeskommune rammeavtalen inngått mellom KS og MfO. 

Transport i samband med ordinære skolekonsertar:

I kommuneavtalen send til alle kommunar frå Rikskonsertane i mars-11 vart ny transportordning for skolekonsertane i grunnskolen presentert.

Publisert:22.08.11

Les meir

Ny logo og profil for Kultursekken

Ny logo og profil for Kultursekken

I samarbeid med reklamebyrået EllemElle AS har Kulturavdelinga utarbeidd ny logo og profil for Kultursekken.

Publisert:24.01.11

Les meir

Kokebok for kulturkontakten på skulen og Kommunekontakt

Kulturkontakten på skulen er den viktigaste brikken for at Kultursekken blir positive opplevingar for elevar og lærarar.

Samspelet og informasjonsflyt mellom skulen og formidlingsseksjonen er avgjerande for kor vellukka innhaldet i Kultursekken blir. Difor legg vi ut ei oppdatert "kokebok" til hjelp i arbeidet med Kultursekken. Her står ansvarsfordeling, sjekklister og forventningar til kva skulen og kommunen skal bidra med. Kokeboka finn de som lenke heilt nederst.