mr

Siste nytt

Kultursekken 2017-2018

Kultursekken 2017-2018

I starten av juni la vi ut alle turnéane i Kultursekken for skuleåret 2017-2018. Programmet for din skule finn du på denne lenka: http://kultursekken.no/produksjoner 

Publisert:27.06.17

Les meir

Nye telefonnummer frå 2.november!

Nye telefonnummer frå 2.november!

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune fekk nye telefonnummer 2.november. 

NY brukarrettleiing for KSYS 01.09.2016

Korrekt informasjon om elevtal, kulturkontakt og timeplaner på kvar enkelt skule er avgjerande for Kultursekken.  I KSYS er alt dette og meir til registrert, og er grunnlaget for turneplanene. Skulen er sjølv ansvarleg for å oppdatere informasjonen, og dette må gjerast årleg.

Kulturtorget 2017

Kulturtorget 2017

Kulturtorget 2017 gikk av stabelen 24.-26.januar med over 300 deltakerar, men kva skjer no?Publisert:25.04.16

Les meir

KULTURLAUGET 2016-2017

KULTURLAUGET 2016-2017

Kvar kommune mottek midlar frå Kultursekken som skal nyttast til lokale, profesjonelle kulturtiltak. Det er kommunen sin Kultursekk-kontakt som koordinerer dette arbeidet saman med skulane.
Skulane kan bruke av desse midlane til å bestille verkstader.

Verkstadane er produsert og formidla både av Kultursekken og av kulturskolar i fylket vårt.


Publisert:04.04.16

Les meir

Kunstnaropphald Seanse - søknadsfrist 1.mars

Kunstnaropphald Seanse - søknadsfrist 1.mars

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjonar. Ønskjer du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon? 

Publisert:08.02.16

Les meir

Småkunstfestival 2015

Småkunstfestival 2015

Seanse – senter for kunstproduksjon i Volda arrangerer for 2. gong SMÅKUNSTFESTIVAL i samarbeid med Høstscena sin årlege scenekunstfestival i Ålesund.  Småkunstfestivalen set fokus på kunst for dei minste i offentleg rom. Den einaste festivalen i sitt slag som skaper ein arena der små barn, foreldre og fagpersonar kan møtast for å oppleve ulike og utvalte kunstsjangrar av høg kvalitet.

Publisert:08.09.15

Les meir

Pilotprosjekt Laug for VGS

Pilotprosjekt Laug for VGS

Kultursekken og Utdanningsavdelinga ved assisterande
fylkesutdanningssjef Rune Opstad har gått saman om eit pilotprosjekt der vi legg til rette for gratis verkstadar med kulturelt innhald for elevar i videregåande opplæring. Dei av dykk som var på Kulturtorget i januar fekk presentert prosjektet der.

Publisert:20.05.15

Les meir

Kunstnartreff i Møre og Romsdal 13. mai 2015

Kunstnartreff i Møre og Romsdal 13. mai 2015

Den kulturelle skolesekken og Seanse ønsker velkommen til kunstnartreff i Molde!

Kunstnartreffet har som mål å vere ein møtestad og sosial arena for kunnskapsutveksling mellom
ulike kunstaktørar. Dette er eit initiativ frå Den kulturelle skolesekken sentralt, og Seanse har fått
ansvar for å arrangere slike treff rundt om i heile landet. Vi setter fokus på møtet mellom kunsten og
skulane, og kva form dette møtet skal ha. Marit Ulvund stiller spørsmålet: Korte besøk eller
langvarige samarbeid? Nyansatt i Seanse, Rita Slotterøy, vil snakke om korleis ein skal skrive gode
søknadar, og Karstein Solli leiar oss gjennom plenumssamtaler. Johild Kosberg Bredin og Anette Storli
Andersen kjem med innlegg om planar for Kultursekken

Publisert:30.04.15

Les meir

Seanse Kunstprogram 2015 - utlysning av støtte til 3 kunstprogram

Seanse Kunstprogram 2015 - utlysning av støtte til 3 kunstprogram

Seanse lyser med dette ut 3 stipend til utvikling og
gjennomføring av langsiktige kunstprogram i en
utdannings- eller annen samfunnsinstitusjon, for
eksempel en barnehage, skole, sykehus, fengsel,
aldershjem.

Publisert:30.04.15

Les meir

Kommunale kultursekkplanar for skoleåret 2015/2016

Kommunale kultursekkplanar for skoleåret 2015/2016

Det er tid for å starte planleggingsarbeidet for bruk av spelemidlane i den kommunale Kultursekk-potten for skoleåret 2015/2016.                Frist for levering av planen er 1. juni 2015.  Send planen som vedlegg med e-post til post@mrfylke.no. Vi gjer merksam på at planmalen må nyttast (sjå vedlegg i saka).

Publisert:27.04.15

Les meir

16 kunstprosjekt er innvilget kunstneropphold ved Seanse i Volda!

16 kunstprosjekt er innvilget kunstneropphold ved Seanse i Volda!

Seanse – senter for kunstproduksjon fikk rekordmange søkere i år, og nye produksjoner rettet mot barn og unge innen sjangrene teater, dans, musikk, visuell kunst og litteratur har fått plass 8-19.juni 2015.

Publisert:13.04.15

Les meir

KULTURLAUGET 2017-2018

KULTURLAUGET 2017-2018

Kvar kommune mottek midlar frå Kultursekken som skal bli brukt til lokale, profesjonelle kulturtiltak. Det er kommunen sin Kultursekk-kontakt som koordinerer dette arbeidet saman med skulane.
Skulane kan bruke av desse midlane til å bestille verkstader.

Publisert:03.03.17

Les meir

#Kulturtorget. The movies

#Kulturtorget. The movies

Under #Kulturtorget 2014 fikk vi ein sårt etterlengta ressurs. Olav Berge filma og dokumenterte store delar av #Kulturtorget2014!
No kan de sjå resultata og gjenoppleve #kulturtorget 2014!

Publisert:03.03.14

Les meir

PP fra Nettverksmøte

Vedlagt finner dere PP som ble brukt på nettverksmøtene. Bruk de gjerne til å formidle informasjon til kolleger, lærere og foreldre.

Publisert:12.11.12

Les meir

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Honorar for oppdrag i Den kulturelle skolesekken er regulert i rammeavtaler forhandla fram og inngått mellom Kunstnarnettverket og Akershus fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar desse avtalene datert 16.04.2015.

Publisert:30.11.11

Les meir

Transport i samband med ordinære skolekonsertar:

I kommuneavtalen send til alle kommunar frå Rikskonsertane i mars-11 vart ny transportordning for skolekonsertane i grunnskolen presentert.

Publisert:22.08.11

Les meir

Ny logo og profil for Kultursekken

Ny logo og profil for Kultursekken

I samarbeid med reklamebyrået EllemElle AS har Kulturavdelinga utarbeidd ny logo og profil for Kultursekken.

Publisert:24.01.11

Les meir

Kokebok for kulturkontakten på skulen og Kommunekontakt

Kulturkontakten på skulen er den viktigaste brikken for at Kultursekken blir positive opplevingar for elevar og lærarar.

Samspelet og informasjonsflyt mellom skulen og formidlingsseksjonen er avgjerande for kor vellukka innhaldet i Kultursekken blir. Difor legg vi ut ei oppdatert "kokebok" til hjelp i arbeidet med Kultursekken. Her står ansvarsfordeling, sjekklister og forventningar til kva skulen og kommunen skal bidra med. Kokeboka finn de som lenke heilt nederst.

Publisert:10.09.08

Les meir