mr

Kva er Kultursekken?

Kultursekken - generell info

Kultursekken - generell info

Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i grunnskule og den videregåande skulen i Møre og Romsdal. Kultursekken blir realisert gjennom ei abonnementsordning for kommunane, gjennom bestillingsordninga Kulturlauget, samt gjennom kommunane sine lokale Kultursekkplanar.