mr

Siste nytt

Nye telefonnummer frå 2.november!

Nye telefonnummer frå 2.november!

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune fekk nye telefonnummer 2.november. 

NY brukarrettleiing for KSYS 01.09.2016

Korrekt informasjon om elevtal, kulturkontakt og timeplaner på kvar enkelt skule er avgjerande for Kultursekken.  I KSYS er alt dette og meir til registrert, og er grunnlaget for turneplanene. Skulen er sjølv ansvarleg for å oppdatere informasjonen, og dette må gjerast årleg.

Kulturtorget 2017

Kulturtorget 2017

Kulturtorget 2017 gikk av stabelen 24.-26.januar med over 300 deltakerar, men kva skjer no?Publisert:25.04.16

Les meir

KULTURLAUGET 2016-2017

KULTURLAUGET 2016-2017

Kvar kommune mottek midlar frå Kultursekken som skal nyttast til lokale, profesjonelle kulturtiltak. Det er kommunen sin Kultursekk-kontakt som koordinerer dette arbeidet saman med skulane.
Skulane kan bruke av desse midlane til å bestille verkstader.

Verkstadane er produsert og formidla både av Kultursekken og av kulturskolar i fylket vårt.


Publisert:04.04.16

Les meir

Kunstnaropphald Seanse - søknadsfrist 1.mars

Kunstnaropphald Seanse - søknadsfrist 1.mars

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjonar. Ønskjer du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon? 

Publisert:08.02.16

Les meir