mr

UKM

UKM

UKM

UKM er eit nettverk av små lokale festivalar der ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Kvar kommune sender kvalifiserte ungdommar vidare til ei fylkesmønstring som representantar for sin kommune. Kvart fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakarar til den nasjonale UKM-festivalen i Trondheim.