mr

Kultursekk for Barnehage

Fram til utgangen av 2015 var 15 kommunar med i pilotprosjektet Kultursekk i barnehagane. Frå 1.1.2016 auka dette til 23 kommunar. Barnehagane mottok profesjonelle kulturopplevingar etter mal frå Kultursekken i grunnskolen, med to tilbod per år.
Kultursekk barnehage opphøyrde sommaren 2018 grunna manglande økonomisk deltaking frå andre enn Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tilboda var fram til 1.8.2015 delt opp i to målgrupper; 0 - 3 år og 4 - 5 år.  Frå 1.8.2015 blei målgruppa frå 0 - 3 år tatt bort, medan tilbodet til målgruppa mellom 4 - 5 år heldt fram.

Møre og Romsdal fylkesommune samarbeidde med Rikskonsertane om prosjektet Kultursekk i barnehagane, og kommunane betalte ein eigendel på 60,- pr barn for deltaking.

Kvar barnehage hadde ein kontaktperson for prosjektet, etter mal frå Kultursekk grunnskule. 

 

 

Sah - Ei reise i rytmer, glede og bevegelsar

Sah - Ei reise i rytmer, glede og bevegelsar