mr

Sjekkliste for kulturkontakt i barnehage

Hanne Brakstad @ Møre og Romsdal // 18.05.11

Her er ei hugseliste for kulturkontakten i barnehagen:

  • Sjekk e-post kvar dag. 

 

  • Meld frå om barnehagen får ny kulturkontakt, ny e-postadresse eller nytt telefonnummer.Det aller beste, er om barnehagen har ei felles e-postadresse. Slik blir ikkje systemet så sårbart om nokon er sjuke eller borte på reise.

 

  • Gå grundig gjennom produksjonskrava og turneplana de får tildelt, slik at nødvendige endringar kan bli gjort i god tid.

 

  • Meld frå om endringar i barnetalet i barnehagen. Gi også beskjed om det er endringar i antal barn i dei ulike aldersgruppene. Bruk det digitale skjemaet de finn på sida vår.

 

  • Bruk www.kultursekken.no aktivt. Her finn de nyttig informasjon om organisering av Kultursekken, turneplanene og om produksjonane som kjem til barnehagen.

 

  • Ta kontakt med oss på formidlingsskesjonen om de lurer på noko eller treng meir informasjon.

 

Registreringsskjema Barnehage

 

Alle døde små dyr

Alle døde små dyr

Teaterframsyning med Barneteatret Vårt