mr

Kulturlauget 2018-2019 - Bestilling

Den kulturaktive eleven - verkstader i Kultursekken

Gjennom Kulturlauget kan skolane bestille ulike former for kulturverkstader, og i denne delen av Kultursekken er det den eigenaktive kultureleven som står i sentrum. Skulen betaler eigendel for Kulturlauga dei bestiller.

Frist for bestilling av Kulturlaug 2018-2019 var 5.april 2018.  Bestilling er bindande. 

Nedanfor er oversikt over kulturlauga som kan bli bestilt for skuleåret 2018-2019. Klikk på lenkene for å få opp omtale av kvar enkelt.

Verkstader for barneskulen (1.-7.trinn):


Verkstader frå mellomtrinn opp til ungdomsskule (5.-10.trinn):


Verkstader for ungdomsskule:

Det er viktig at de studerer nøye innhaldet i verkstadane før de bestiller, slik som maksimalt antal elevar pr verkstad, pris og kor lenge verkstaden varer.
Legg også merke til det geografiske området som dei ulike produksjonane kan turnere i, dette gjeld kulturlaug som kulturskulane leverer.
Endeleg melding om kva for tilbod frå Kulturlauget som kjem blir gitt i god tid før kommunane sin frist for å sende inn kommuneplanane, slik at det blir samsvar mellom planen og tildelinga frå Kulturlauget.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL BESTILLINGSSKJEMAET.

De må fylle ut eit skjema per kulturlaug.

Ta gjerne kontakt dersom de lurar på noko, på e-post kultursekken(a)mrfylke.no eller telefon.
 

 

Korverkstad

Korverkstad

Jernalderkofferten

Jernalderkofferten

Stiftinga Sunnmøre Museum

Kurt Schwitters på Romsdalsmuseet

Kurt Schwitters på Romsdalsmuseet