mr

Handbok for utøverar på turne

Hege Merethe Gagnat @ Møre og Romsdal // 30.06.16

Dokumentet nedanfor er ei kort oversikt over korleis informasjonsflyten og det administrative fungerar når utøverar er på turné for Kultursekken:

Skal ein ringe til skulen? Korleis sende reiserekning? Kor finn ein hotelloversikt? Finst det kart?