mr

Pilotprosjekt Laug for VGS

Hanne Brakstad @ Møre og Romsdal // 20.05.15

Kultursekken og Utdanningsavdelinga ved assisterande
fylkesutdanningssjef Rune Opstad har gått saman om eit pilotprosjekt der vi legg til rette for gratis verkstadar med kulturelt innhald for elevar i videregåande opplæring. Dei av dykk som var på Kulturtorget i januar fekk presentert prosjektet der.

INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA FINN DE HER

 

 

Bust da Breakz

Bust da Breakz

Søren Severin

Son og light

Son og light