mr

Transport av elevar

Vi får mange spørsmål kring økonomi og praktisk handtering av transport for elevar. Her er oversikt over organisering og økonomisk ansvar:

Transport av elevar
Dersom elevane treng transport til visningsstaden, så dekkjer vi utgiften.

Skulen bestiller og organiserar naudsynt skyss sjølve. Sjekk turnéplana om det er mogleg med felles buss for fleire skular. Sjekk også om det er mogleg å ta rutebuss.

Busselskap eller anna transportør skal sende faktura i fylkeskommunen sitt namn, ikkje til skulen eller kommunen.

Faktura/reiserekning skal sendast:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Fakturamottak 

Postboks 2500 Fylkeshuset

6404 MOLDE

Faktura må merkast med: namn på turné og skule.

Referanse: Kultursekken