mr

Kva er Kulturtorget?

Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for nettverket som arbeider med kulturformidling til barn og unge i Møre og Romsdal. Kvart år kjem lærarar, kunstnarar, skole- og kulturarbeidarar i kommunane, elevar, bibliotekarar, museumsarbeidarar med fleire til Molde for å få inspirasjon og informasjon.

Innmelding av produksjonar skjer elektronisk, og frist for dette var 1.oktober 2018. Sjå under "Info til utøverar".

Ta kontakt på e-post kultursekken(a)mrfylke.no eller pr telefon dersom de har ein produksjon som vi burde vite om.

Vi treng produksjonar innen Scenekunst. Litteratur, Musikk, Visuell kunst, Film og Kulturarv. Vi ser også etter verkstader innan alle kunstartar.

 

Fra Bygd til Beat

Fra Bygd til Beat

Son og light

Son og light

Askeladden

Askeladden