mr

Kva er Kulturtorget?

Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for nettverket som arbeider med kulturformidling til barn og unge i Møre og Romsdal. Kvart år kjem lærarar, kunstnarar, skole- og kulturarbeidarar i kommunane, elevar, bibliotekarar, museumsarbeidarar med fleire til Molde for å få inspirasjon og informasjon.

Vi tek imot produksjonsforslag heile året, men for å komme med i vurderinga for Kulturtorget så bør vi ha mottatt informasjon om produksjonen innan utgangen av november året før.

Ta kontakt på e-post kultursekken(a)mrfylke.no eller pr telefon dersom de har ein produksjon som vi burde vite om.

Vi treng produksjonar innen Scenekunst. Litteratur, Musikk, Visuell kunst, Film og Kulturarv. Vi ser også etter verkstader innan alle kunstartar.

 

Fra Bygd til Beat

Fra Bygd til Beat

Son og light

Son og light

Askeladden

Askeladden