mr

Dette er Formidlingsseksjonen

DKS Møre og Romsdal ligg administrativt under Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, seksjon kulturformidling.

Formidlingsseksjonen har desse tilsette hausten 2018:

 

Ragnhild Holsvik - Fagsjef kulturformidling

71 28 04 79 / 416 29 185

Lene Torgersen Mordal -  Musikkprodusent, Rådgivar kulturformidling

- 71 28 03 22 / 482 96 853

Camilla Wiik - Rådgivar Kulturformidling/Koordinator for Kultursekken

- 71 28 03 09 / 906 74 399

Hege Merethe Gagnat - Rådgivar kulturformidling

- 71 28 03 23 / 901 14 024

Erlend Bilsbak - Prosjektleiar Møremusikarane

71 28 02 98 / 976 86 398

Maria Haukås - Rådgivar Kulturformidling

- 71 28 03 12 / 900 96 919

Elin Kanck Lorentzen - Prosjektleiar 

- 71 28 03 28 / 990 27 502

Mai Cecilie Malones Venaas - Rådgivar kulturformidling (engasjement til 31.03.19)

- 71 28 03 58 

 

 

Vi har ei felles e-postadresse som vi ønskjer at de brukar.  Det gjer at spørsmål blir fanga opp sjølv om nokon er borte frå kontoret.