mr

Dette er Formidlingsseksjonen

Kultursekken ligg administrativt under Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, seksjon kulturformidling.

Formidlingsseksjonen har desse tilsette våren 2017:

 

Hanne Brakstad - Rådgivar kulturformidling

71 28 03 21 / 922 87 766

Lene Torgersen Mordal -  Musikkprodusent, Rådgivar kulturformidling

- 71 28 03 22 / 482 96 853

Camilla Wiik - Rådgivar Kulturformidling/Koordinator for Kultursekken

- 71 28 03 09 / 906 74 399

Hege Merethe Gagnat - Rådgivar kulturformidling

- 71 28 03 23 / 901 14 024

Maria Haukås - Rådgivar Kulturformidling

- 71 28 03 12 / 900 96 919

Irene Myklebust - konsulent

71 28 03 15 / 951 51 059

 

Vi har ei felles e-postadresse som vi ønskjer at de brukar.  Det gjer at spørsmål blir fanga opp sjølv om nokon er borte frå kontoret.