mr

UKM

Hanne Brakstad @ Møre og Romsdal // 27.03.12

UKM er eit nettverk av små lokale festivalar der ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Kvar kommune sender kvalifiserte ungdommar vidare til ei fylkesmønstring som representantar for sin kommune. Kvart fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakarar til den nasjonale UKM-festivalen i Trondheim.

Møre og Romsdal fylkeskommune har det overordna ansvaret for UKM i Møre og Romsdal, som blir gjennomført av Møre og Romsdal Musikkråd.

Link til mer UKM informasjon her:

UKM Norge og UKM Møre og Romsdal

 

UKM logo

UKM logo