mr

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Hanne Brakstad @ Møre og Romsdal // 30.11.11

Honorar for oppdrag i Den kulturelle skolesekken er regulert i rammeavtaler forhandla fram og inngått mellom Kunstnarnettverket og Akershus fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar desse avtalene datert 16.04.2015.

Som vedlegg her finn de rammeavtalene, ein for lønnsmottakar og ein for sjølvstendig næringsdrivande. Merk at dei same prinsippa også bør gjelde som retningslinjer for kommunane sitt lokale Kultursekkarbeid.   
Avtalene mellom MFO og Rikskonsertane er fortsatt gjeldande i skolekonsertordninga.

 

Tango

Tango