mr

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Oppjusterte satsar frå 01.01.2018

Honorar for oppdrag i Den kulturelle skolesekken er regulert i rammeavtaler forhandla fram og inngått mellom Kunstnarnettverket og Akershus fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar desse avtalene datert 16.04.2015, med oppdaterte dagsatsar frå 01.01.2018.

Dei nye dagsatsane frå 01.01.2018 er for lønsmottakarar 3.035,- (+ feriepengar), og for sjølvstendig næringsdrivane 3.899,- .

KS og Musikernes fellesorganisasjon har i juni 2018 inngått ein rammeavtale om vilkår for oppdragstakerar i Den kulturelle skolesekken. KS anbefaler medlemmene å vedta avtalen.  Møre og Romsdal fylkeskommune vil i løpet av hausten 2018 avklare implementering av rammeavtalen.  Dette inneber at DKS Møre og Romsdal kontrakterar utøverar etter rammeavtalene mellom Kunstnarnettverket og Akershus fylkeskommune inntil avklaringa er på plass.

Som vedlegg her finn de rammeavtalene, ein for lønnsmottakar og ein for sjølvstendig næringsdrivande. 

Dei same prinsippa for honrering bør gjelde som retningslinjer for kommunane sitt lokale Kultursekkarbeid.

 

 

Tango

Tango