mr

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Oppjusterte satsar frå 01.01.2018

Hege Merethe Gagnat @ Møre og Romsdal // 26.10.17

Honorar for oppdrag i Den kulturelle skolesekken er regulert i rammeavtaler forhandla fram og inngått mellom Kunstnarnettverket og Akershus fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar desse avtalene datert 16.04.2015, med oppdaterte dagsatsar frå 01.01.2018.

Honorar for oppdrag i Den kulturelle skulesekken er regulert i rammeavtalar forhandla fram og inngått mellom Kunstnarnettverket og Akershus fylkeskommune. Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar desse avtalane.

Satsane har stått i ro sidan 01.01.2016, med bakgrunn i at den nye nasjonale eininga for Den kulturelle skulesekken, Kulturtanken, fekk som sitt mandat å føre felles forhandlingar for ordninga.

Tidleg på sommaren 2017 vart det kjent at Kulturtanken likevel ikkje vil kunne ta dette ansvaret. Fylkeskommunene har difor vore i dialog med KS om dei kan overta forhandlingsansvaret for fylkeskommuner og såkalla direktekommuner.
KS er positive til dette og samarbeider med fylkeskommunene om ein prosess som skal føre til at KS kan forhandle samla på vegne av fylkeskommunene, om framtidige vilkår og honorarsatsar i Den kulturelle skulesekken.

I påvente av at KS har nødvendige fullmakter til å kunne ta opp forhandlingar med partane, råder KS til at fylkeskommunene oppjusterer sine honorarsatsar for oppdrag gjennom DKS. 

Den nye satsen for lønsmottakarar vil vere kr 3.035,- medan den vil vere kr 3.899,- for sjølvstendig næringsdrivande. Satsane gjeld frå 1.1.2018.

Som vedlegg her finn de rammeavtalene, ein for lønnsmottakar og ein for sjølvstendig næringsdrivande. 

Merk at dei same prinsippa også bør gjelde som retningslinjer for kommunane sitt lokale Kultursekkarbeid.

Avtalene mellom MFO og Rikskonsertane for skolekonsertordninga er gjeldande fram til 1.8.2018.

 

Tango

Tango