mr

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Ny rammeavtale frå 01.01.2019

Honorar for oppdrag i Den kulturelle skolesekken er regulert i rammeavtaler forhandla fram og inngått mellom Kunstnarnettverket og Akershus fylkeskommune.  Dette gjeld for hausten 2018.

Frå 1.januar 2019 innfører Møre og Romsdal fylkeskommune rammeavtalen inngått mellom KS og MfO. 

KS og Musikernes fellesorganisasjon inngikk i juni 2018 ein rammeavtale om vilkår for oppdragstakerar i Den kulturelle skolesekken. Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å ta denne avtalen i bruk frå 1.januar 2019.  Frå same dato vil det kun vere mogleg å ha arbeidsforhold som oppdragstakar (sjølvstendig næringsdrivande), eller vere hyra gjennom ein institusjon.

Som vedlegg her finn du rammeavtalen. 

Dei same prinsippa for honorering bør gjelde som retningslinjer for kommunane sitt lokale Kultursekkarbeid.

 

 

Tango

Tango