mr

Ledig jobb på formidlingsseksjonen!

Søknadsfrist 18.oktober

Det er ledig 100% fast stilling som rådgivar i seksjon for kulturformidling snarast.

Seksjon for kulturformidling har mellom anna ansvar for drifta av Den kulturelle skolesekken (DKS), Møremusikarane, Ung kultur møtes (UKM) samt fylkeskommunale og statlege tilskot/ordningar.
Aktuelle arbeidsoppgåver for stillinga er:

  • Turnéplanlegging DKS (turnélegging, reisebestillingar, tekniske løysingar m.m)
  • Oppfølging av kunstnarar og produksjonar på turné
  • Nettverksarbeid med kommunane og skolane i fylket
  • Arrangering av konferanser
  • Informasjonsarbeid
  • Tilrettelegging
  • Kulturrabatt for ungdom

Kulturavdelinga og seksjonen er i endring, og nye oppgåver kan bli tillagt stillinga.

Les fullstendig utlysnigstekst og finn søknadsskjema ved å klikke her.

 

Ledig jobb på formidlingsseksjonen!

Ledig jobb på formidlingsseksjonen!

MRfylkeskommune