Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Produksjonsliste
Program
Møre og Romsdal fylkeskommune
Viser 98 produksjonar
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 10
Kunstarter i samspill • 8 - 10
Kunstarter i samspill • 3 år - 7
Annet • 5 - 10
Annet • 1 - 7
Scenekunst • 1 - 7
Kulturarv • 5 - 7
Kulturarv • 8 - 10
Kunstarter i samspill • 4 - 10
Litteratur, Annet • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Annet • 8 - 10
Musikk • 1 - 10
Film • 4 - 7
Visuell kunst • 1 - 4
Litteratur • 3 - 5
Film • 3 - 6
Annet • 8 - 10
Kulturarv • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Kulturarv • 1 - 4
Scenekunst • 5 - 7
Musikk, Kunstarter i samspill • 8 - 10
Musikk • VG1 - VG3
Visuell kunst • 1 - 7
Visuell kunst • 8 - 10
Kunstarter i samspill • 1 - 7
Annet • 6 - 6
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • 1 - 7
Scenekunst • VG1 - Vaksne
Litteratur • 8 - VG3
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • 5 - 7
Musikk • 4 år - 5 år
Film • 8 - VG3
Musikk • 4 år - 5 år
Scenekunst • 8 - VG3
Annet • 8 - 10
Scenekunst • 5 - VG3
Annet • 7 - 10
Annet • 5 - 7
Film • 8 - VG3
Annet • 1 - 7
Film • 8 - VG3
Film • 1 - 7
Annet, Visuell kunst • 3 - 7
Visuell kunst • 1 - 10