Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
VEØYA - den hellige øya - Romsdalsmuseet/Molde kul...
Produksjonsliste
Program

VEØYA - den hellige øya - Romsdalsmuseet/Molde kulturskole

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

En middelalderdag på Veøya

Veøyas kirke, pilgrimer, Olavstradisjoner, Frans av Assisi og livet i Kaupangen.

Her er skisse for dagen: 

På Veøya går vi en Pilgrimsvandring. Denne blir ledet av kirkelig tilsatt i Bolsøy kirkekontor/Molde domkirke. Vandringen er ca. 2-3 km lang og følger en sti. Underveis stoppes det og fortelles på 5 stopp. Her får elevene høre om hvordan det var å være pilgrim i Middelalderen.

Hvorfor de dro på pilgrimsferd.
Hva de hadde med seg.
Hvem Frans av Assisi var.
Tidebønn.

Veøya har vært den største handelstedet mellom Bergen og Trondheim i middelalderen. En formidler fra Romsdalsmuseet formidler om bosettingen og livet på øya. Slaget ved Sekken den 7. juli 1162  var avgjørende i striden mellom Håkon Herdebrei og Magnus Erlingsson. Norrøn gudetro. Arkeologiske funn og utgravinger på øya gjør at vi i dag kan formidle historier fra fortiden. En ring med inskripsjoner ble funnet. Både fakta rundt funnet og en fiktiv fortelling som kan sette den inn i en sammenheng, lager en historie i historien.

Dagsplanen kan bli tilpasset og endres ved behov, erfaringer og formidlere.

Dette ønsker vi å gi: 

10-11 åringer (6.klasse) får en tur til Veøya, en avdeling av Romsdalsmuseet.
Lokal kulturhistorie og kirkens sentrale plass i folks liv vil bli formidlet med fokus på middelalderen.
Skolene vil få hjelp til å formidle kunnskap som er relatert til Kunnskapsløftets mål.
Alle som deltar blir bevisstgjort historie som ligger lokalt forankret.
Samarbeidet blir tettere mellom skole, kirke og kulturinstitusjon.

Kunnskapsløftet:

Mål etter 6.trinn i Molde Kommunes læreplan:

KRL (KRLE) /FILOSOFI OG ETIKK

Fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden.

Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen.

Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen.

Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, …

Historie

Presentere historiske hendinger gjennom å lage to fortellinger om den samme hendelsen, sett fra ulike ståsteder.

Skape fortellinger om mennesker i fortida og bruke dem til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra det samfunnet de lever i.

Utforske ulike kilder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon om fortida, og forklare hvordan historikere bruker dem til å lage historiske framstillinger.

Fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge fra vikingtiden til slutten av dansketiden, og gjøre nærmere rede for et sentralt tema i denne perioden.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Romsdalsmuseet og Den norske kirke (Bolsøy sogn og Molde Domkirke)
  • Produsent: Romsdalsmuseet

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Museumspedagog ved Romsdalsmuseet

Kirkelig ansatt ved Bolsøy kirkekontor/Molde domkirke

Multimedia og vedlegg

Bilete

Veøya
Foto: Romdalsmuseet
Veøya
Foto: Romsdalsmuseet
Veøya
Foto: Romsdalsmuseet
Annet
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Birgitte Nielsen, museumspedagog ved Romsdalsmuseetbirgitte@romsdalsmuseet.no, mob: 92281249
Programlengde
1 skoledag
Maks publikumsantal
100
Arena / rom
Veøya
Er workshop
Ja
Merknad
Verkstedet tilbys skoler i Molde.Selve verkstedet er gratis. Skolene må dekke utgifter til skyss. Romsdalsmuseet har fått til en avtale om leie av båt, Øybjørn, for 2018-19 fra Nesjestranda til Veøya til en kostnad på ca. 16800,- pr dag, som vil si en pris pr elev på ca kr.150.- Prisen vil være klar etter at vi vet hvor mange elever som er påmeldt, og hvor mange dager vi må bruke. Romsdalsmuseet vil sørge for å fylle opp antallet pr dag. NB: Skolene må også sørge for at elevene kommer seg til og fra Nesjestranda til oppsatte tidspunkt. Dagen blir litt lengre enn en vanlig skoledag. Verkstedet legges til torsdager før høstferien høsten 2018.
Lenker
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Romsdalsmuseet