Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Da klokka klang - Romsdalsmuseet/Molde kulturskole
Produksjonsliste
Program

Da klokka klang - Romsdalsmuseet/Molde kulturskole

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Skulen for om lag 100 år sidan

Det ligg mange gamle skular rundt omkring i Møre og Romsdal. Ved hjelp av tidsriktige klede og autentiske omgjevnader får elevar og lærarar ta ei reise til ein skulekvardag for om lag hundre år sidan. Ved hjelp av dramatisering, aktivitetar og dialog blir skuledagen fylt med song, lesing og skriving, rekning og frikvarter med leik.

Kva lærte dei for hundre år sidan? Kva var viktig kunnskap då? Kva er viktig kunnskap for oss no og kvifor?

Da klokka klang er eit formidlingsopplegg om kulturarv for 4. - 5.trinn som skal gje elevane forståing av kva rolle skulen har i samfunnet og korleis denne har endra seg over tid. Formidlinga vil skje i den gamle skulen som ligger på Romsdalsmuseet.

Barna skal komme utkledd.

Kulturarvsprosjektet har eigen blogg: http://rettkunnskap.blogspot.com/

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Ein museumspedagog ved Romsdalsmuseet
  • Produsent: Romsdalsmuseet
  • I samarbeid med: Regionmusea i fylket
  • Idé/ opplegg: Romsdalsmuseet

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Ein museumspedagog ved Romsdalsmuseet

Multimedia og vedlegg

Bilete

Rett kunnskap til rett tid
Rett kunnskap til rett tid 2
Kulturarv
Trinn: 4 - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Birgitte Nielsen, museumspedagog ved Romsdalsmuseetbirgitte@romsdalsmuseet.no, mob: 92281249
Programlengde
1/2 skuledag
Maks publikumsantal
28
Arena / rom
Den gamle skulen på Romsdalsmuseet
Er workshop
Ja
Merknad
Verkstedet tilbys skuler i Molde.Sjøve verkstaden er gratis, men skulane må dekkja utgifter til skyss.
Lenker
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Romsdalsmuseet