Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Forhistoria på rull
Produksjonsliste
Program

Forhistoria på rull

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Vi tek elevane med på ei tidsreise, ei reise gjennom forhistoria frå siste istid og fram til historisk tid.

Godt planta på skinn av sel, reinsdyr, sau og geit samlar vi oss rundt tidslina. Her får barna visualisert kor lang den forhistoriske tida er, og kor kort den historiske tida er.

Tidslina viser funn gjort i Noreg. Gjenstandane vi har med er kopiar av funn stort sett frå Møre og Romsdal; pilspissar og sverd, fiskekrok og spinnehjul, drakter og smykke.

Nærkontakt med gjenstandar frå steinalder til jarnalder vil, saman med aktivitetsbasert formidling og forteljing, gje ei oppleving av ei fjern og spennande fortid.

Produksjonen fekk pris for beste utstillings- og formidlingsidé, på Norges Museumsforbunds landsmøte i Tromsø hausten 2013.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Ingvill Naalsund og Heidi Haugene,  Stiftinga Sunnmøre museum
  • I samarbeid med: Musea i Møre og Romsdal

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

Multimedia og vedlegg

Bilete

Objekt frå jernalderen
Foto: Stiftinga Sunnmøre Museum
Elevar lagar ring (Forhistoria på rull)
Foto: Sunnmøre Museum
Stas å få prøve hjelm!
Foto: Sunnmøre museum
Ein stor og ein liten i steinalderklede
Foto: Sunnmøre museum
Elevar studerar tidsrullen
Foto: Sunnmøre museum
Samling på dyreskinn
Foto: Sunnmøre museum

Video/Lyd

Kulturarv
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Ingvill Naalsund, tlf: 70 17 40 00, e-post: Ingvill@sunnmore.museum.no /

Kontaktperson utøvar
Sjå turnéplana
Programlengde
90 minutt
Maks publikumsantal
28
Arena / rom
Vi trenger ei gulvlengde på minimum 10 meter. Elles god gulvplass rundt. Vi skal sitte på gulvet
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Ingvill Naalsund og Heidi Haugene,  Stiftinga Sunnmøre museum
Medverkande
  • Guri Aasen (Formidlar hausten 2018)