Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Det var ein gong - ein eventyrmusikal - Ålesund ku...
Produksjonsliste
Program

Det var ein gong - ein eventyrmusikal - Ålesund kulturskole

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

I denne verkstaden skal elevane lage ein eventyrmusikal basert på eit folkeeventyr. På slutten av dag 2 visast produksjonen for 1. - 2. klassingane. Elevane får ei innføring i musikkteater og eventyr som sjanger.

Lærarrettleiing

Lærar(ane) skal være aktive medhjelparar i og under verkstaden.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Ålesund kulturskole
  • Produsent: Utøvarane / Ålesund kulturskole
  • I samarbeid med: Kultursekken i Møre og Romsdal og Kulturskolerådet i Møre og Romsdal
  • Idé/ opplegg: Bente Dyrhaug og Karoline Isaksen, Ålesund kulturskole

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Bente Dyrhaug og Elisabeth Steffenssen er tilsette i Ålesund kulturskole, Bente som fagottist/treblåslærar og Elisabeth som teaterinstruktør ved Jugendteateret. Begge har lang erfaring som utøvande kunstnarar og med bakgrunn m.a. frå musikkteater.


Medverkande

  • Ålesund kulturskole
  • Bente Dyrhaug (musikar)
  • Elisabeth Steffensen (skodespelar)

For pressa

Det var en gang...

I denne verkstaden får elevane ei innføring i musikkteater og eventyr som sjanger. Elevane blir utfordra til å tenke nytt, bruke sin kreativitet og sine evner, sin eigen stemme og sitt instrument til å lage ein eventyrmusikal basert på norske eventyr.

Elevorientering

Fra idé til forestilling

Resultatet av to dager med verkstadjobbing visast for medelevar, gjerne dei klassene dei sjølve er fadrar for på 1. og 2. trinn.

Multimedia og vedlegg

Bilete

Bente Dyrhaug og Karoline Isaksen
Foto: Ingeborg Refsnes
Forestilling
Logo Kulturlauget - Den kulturaktive elev

Vedlegg

Annet
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Gro Dalen: tlf 70 16 34 82 / 975 60 984, epost gro.dalen@alesund.kommune.no
Kontaktperson utøvar
Bente Dyrhaug: tlf 994 18 029, e-post: bente.dyrhaug@alesund.kommune.no
Elisabeth Steffenssen: tlf. 922 98 821, e-post: elisabeth.steffenssen@alesund.kommune.no
Programlengde
2 dager (en dag i 2018/19)
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Klasserom/visningsrom
Er workshop
Ja
Workshop
Varighet: 2 dagar.Verkstaden kan tingast av skoler på Sunnmøre og i Vestnes kommune.
Anna utstyr
Instrument, internettilgong, blending av framsyningsrom og lys/følgjespot.
Pris
Kr 5 500 for ein dag (2018/19).
Merknad
Skoleklasse
Lenker
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Utøvarane / Ålesund kulturskole
Medverkande
  • Bente Dyrhaug (musikar)
  • Elisabeth Steffensen (skodespelar)