Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Jernalderkofferten
Produksjonsliste
Program

Jernalderkofferten

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Jernalderkofferten gir elevane ei innføring i det som skjedde under jernalderen.  Gjenstandane i kofferten, som elevane får sjå og kjenne på, er funn og drakter frå denne perioden. Dette er funn arkeologane har gjort i Norge. 

Vi går frå tidleg jernalder, med blant anna romerske funn, til slutten på vikingtida. Elevane får riste runer, slå eld, delta i ulike vikingleikar og skyte pil og boge. Vi avsluttar dagen med ein rebus (50 leiken) basert på det elevane har lært i løpet av dagen.

Instruktøren har med seg utstyr for dagen. Gode, varme, vindtette klede og støvlar er naudsynt.
Ved avtale tar skolen med seg ved og mjøl til pinnebrød. Skulen må avtale løyve med brannvesenet om å få tenne bål.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Stiftinga Sunnmøre Museum
  • I samarbeid med: Stiftinga Sunnmøre Museum

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Arve Yndestad (Instruktør/formidlar), , 90854062

Multimedia og vedlegg

Bilete

Jernalder
Annet
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Arve Yndestad, mob: 90854062
Arve Yndestad, , 90854062
Programlengde
4 timer
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Aktiviteten passer best i område nær vann og skog.
Berehjelp
Nei
Pris
Kr 4.500,-
Merknad
Aktiviteten kan tilpasses klassetrinn 1. til 7. klasse, men er best egnet til 6 klasse i forhold til læreplan.Kan ta imot grupper på 40-50 elever med hjelp av 3 lærere.
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Stiftinga Sunnmøre Museum
Medverkande
  • Arve Yndestad (Instruktør/formidlar)