Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Låtskrivarverkstad på norsk - Kulturskolen på Indr...
Produksjonsliste
Program

Låtskrivarverkstad på norsk - Kulturskolen på Indre Nordmøre

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Kulturskolen på Indre Nordmøre tilbyr eit kurs i kunsten å lage ei låt. Vi vil ta utgangspunkt i elevane sine føresetnader og vil denne gongen bruke norsk språk. Låtskrivarverkstaden byggjer på og vidareutviklar kompetansemåla etter 7.årstrinn innan komposisjon i læreplana. Vi vil legge opp til eit praktisk grunnkurs der elevane får lære arbeidsmåtane som ein kan bruke for å kunne lage, notere, dokumentere og framføre ei egen låt. Grunnleggande form-, sjanger- og musikklære vil bli gjennomgått i starten og mange eksempel vil bli gitt. Her kan det bli tverrfagleg arbeid med t.d. tekstskriving på førehand. Det blir mykje praktisk arbeid med både musikk og tekst. Elevar som spelar gitar eller piano blir oppfordra til å bruke det.

Verkstaden varer i to heile skoledagar og kostar kr 8400,-

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Kulturskolen På Indre Nordmøre
  • Idé/ opplegg: Kulturskolen på Indre Nordmøre

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Rune Dalager og Elisabeth Gjørsvik. Musikkpedagogar frå Kulturskolen på Indre Nordmøre


Medverkande

  • Elisabeth Gjørsvik (Verkstadhaldar)
  • Rune Dalager (Verkstadhaldar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Låtskrivar klasseundervisning
Foto: KIN
Låtskrivarar
Foto: KIN
Låtskrivarar
Foto: KIN
Annet
Trinn: 7 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Rune Dalager.
Programlengde
8400,- for 2 skoledagar
Maks publikumsantal
20
Arena / rom
Klasserom og grupperom
Er workshop
Ja
Workshop
Vi kan levere verkstaden i Nordmøre og Romsdalsregionen.
Pris
8400,-
Rom/areal, breidd, lengde, takhøgde, veggareal
Eit rom med god plass til heile gruppa. Tavle, lerret, prosjektor og piano. 4-5 grupperom
Merknad
Passar best med rundt 20 elever.
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Kulturskolen På Indre Nordmøre
Medverkande
  • Elisabeth Gjørsvik (Verkstadhaldar)
  • Rune Dalager (Verkstadhaldar)