Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Snakk om språk
Produksjonsliste
Program

Snakk om språk

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Snakk om språk! er ein gjennomarbeidd ny versjon av framsyninga Det undrande språket som er sett av over 4000 elevar i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Bærum sidan starten i 2004.

Elevane får møte rapparen Runar Gudnason og formidlar Aase Digernes. Opplegget har form som ei framsyning med aktiv deltaking frå tilhøyrarane. I samtalen kjem ein inn på elevars og eigne haldningar til språk. Vi diskuterer skriftspråksituasjonen, dialektbruk, språkendringar, språk og makt og språkleg vane. Kva betyr språket, både det munnlege og skriftlege for oss? Kvifor gjer vi om på språket når vi flyttar? Korleis kan vi bruke språk og dialekt i ulike samanhengar?

Snakk om språk! er ikkje eit misjonsprosjekt som vil ha alle elvar til å snakke dialekt og skrive nynorsk. Målet er å skape refleksjonar kring språk og det å vere språkbrukar, gjere elevane bevisste på at språk er viktig! Språk heng saman med identitet og det er viktig at ungdom er bevisste dei språkvala ein gjer.

I tillegg til å gje elevane ei oppleving i klasserommet, vil vi også leggje til rette for refleksjon og diskusjon i etterkant av besøket. Til framsyninga er det utarbeidd oppgåver og samla artiklar og relevante lenkjer. Dette vil liggje lett tilgjengeleg på nettstaden, og er meint å vere eit nyttig hjelpemiddel for lærarar og elevar om dei ønskjer å fordjupe seg i tema som er tatt opp i framsyninga.

Med i tilbodet er ei utstilling om ungdom og språk, og programmet blir bygd opp rundt denne temautstillinga.

Meir informasjon og oppgåver til etterarbeid ligg på nettstaden: Ivar Aasen-tunet.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Ivar Aasen-tunet
  • I samarbeid med: Nynorsk kultursentrum

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Runar Gudnason (Rappar)
  • Aase Digernes (Formidlar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Snakk om språk
Foto: Aasen-tunet
Litteratur
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Runar GudnasonTel: 976 00 609Epost: gudnason@gmail.com
Programlengde
2 skuletimar (90 minutt)
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Klasserom med tavle og plass til rullebanner-utstilling langs veggane
Lenker
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Ivar Aasen-tunet
Medverkande
  • Runar Gudnason (Rappar)
  • Aase Digernes (Formidlar)