Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Snakk om språk
Produksjonsliste
Program

Snakk om språk

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

«Snakk om språk» er eit scenisk formidlingstilbod for ungdomstrinnet der dei norske dialektane og det norske skriftspråket er tema. Målet er å dele kunnskap og skape undring og engasjement rundt det språklege mangfaldet vi lever i og språkval ein gjer.

Elevane får møte to profesjonelle skodespelarar som er opptekne av språk, korleis vi snakkar, korleis vi skriv, i kva grad språket vårt er i endring og i kva grad språket vårt blir påverka av samfunnet rundt oss. Framsyninga er leiken og underhaldande og utøvarane illustrerer språket vårt gjennom ulike rollefigurar. Elevane blir inviterte inn i samtalen der dei kjem inn på eigne haldningar til språk. Dei diskuterer dialektbruk, språkhistorie, skriftspråksituasjonen, språkendringar, språk og makt og språkleg vane.

Målet er å skape refleksjonar kring språk og det å vere språkbrukar, gjere elevane bevisste på at språk er viktig! Språk heng saman med identitet og det er viktig at ungdom er bevisste dei språkvala ein gjer.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Ivar Aasen-tunet
  • I samarbeid med: Nynorsk kultursentrum
  • Idé/ opplegg: Ivar Aasen-tunet

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

Multimedia og vedlegg

Bilete

Snakk om språk
Foto: Ivar Aasen-tunet
Snakk om språk
Foto: Ivar Aasen-tunet
Snakk om språk
Foto: Ivar Aasen-tunet
Snakk om språk
Foto: Ivar Aasen-tunet
Litteratur
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Synnøve Marie Sætre, tlf: 70 04 75 81/926 95 330, e-post: synnove.marie.setre@aasentunet.no
Programlengde
80 minutt
Maks publikumsantal
35
Arena / rom
Klasserom
Maks antall fremføringer per dag
2
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
15 min.
Straum
Tilgang til straumuttak
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Ivar Aasen-tunet
Medverkande
  • Benedicte Søreng (Skodespelar)
  • Vilde Lundal Rossebø - før påske (Skodespelar)
  • Richard Olsen (Skodespelar)