Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Bokbåten Epos: Når dyrene får munn og mæle
Produksjonsliste
Program

Bokbåten Epos: Når dyrene får munn og mæle

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

"Når dyrene får munn og mæle" er ei interaktiv fortellarforestilling framført av skodespelar Karen Høie. Forestillinga bygger på dyreeventyr og sangsnuttar frå folketradisjonen vår. Vi får blant anna møte den slu reven og den godtruande bjørnen. Forestillinga er hovudsakleg retta mot dei største barna i barnehagen, samt 1.-5. klasse. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Karen Høie
  • Idé/ opplegg: Karen Høie

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Karen Høie er født i København, oppvaksen i København og Bergen, og er no busett på Hamar. Ho har arbeidd i fleire teatergrupper og regionteatre, og har vore med på å drive Klomadu teater og Kulturproduksjoner. Ho har vore leiar for samarbeidsprosjekt med andre kunstnarar og organisasjonar, og turnert med forestillingar, fortellar- og diktprogram på kulturhus, skular og bibliotek rundt om i landet. 

Karen er medlem av Norsk skuespillerforbund og Norske dramatikeres forbund, og er tildelt førstelektorkompetanse ut frå kunstnerisk verksomheit. 


Medverkande

Multimedia og vedlegg

Bilete

Karen Høie
Kunstarter i samspill
Trinn: 5 år - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Programlengde
30 minutter
Maks publikumsantal
100
Arena / rom
Bokbåten Epos
Oppriggingstid
5 min.
Nedriggingstid
5 min.
Merknad
Fylkesbiblioteket nyttar det same turnéleggingsverkty som Den kulturelle skulesekken;  KSYS.  Dette for å unngå og  legge bokbåtstopp på dagar der skular og barnehagar har besøk av Kultursekken eller på dagar timeplanen til dømes viser at elevana har fri. Bokbåten Epos sin turné er ikkje del av kultursekken sitt program.  Dette er den ordinære bokbåtturnéen som Fylkesbiblioteket har hand om. Fylkesbiblioteket har ansvaret for at turnéoppsettet og informasjon til skulane.
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Medverkande
  • One Marthe Vik (Programansvarlig)
  • Karen Høie (Skodespelar)