Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Grounds
Produksjonsliste
Program

Grounds

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Tenkjer du av og til over at vi gjentar oss sjølve og stadig seier eller gjer det same, berre på ein litt annan måte?  Bevisst og ubevisst følger vi mønstre, men variasjonar og utbroderingar kan endre bodskapen slik at den kan bli artig, lang, kort eller kjedeleg, og aldri heilt lik. 

Slik er det i musikken også. Når Caroline, Elizabeth og Erik høyrer stikkordet Grounds, gler dei seg til å leike og improvisere med gamal musikk. Komponisten meinte at nettopp basisen i verket skulle bli pynta på. Grounds kan tyde bakke, bakkekontakt, og dei repeterande mønstra ligger til ground for musikken.

Nytt blir gamalt, og gamalt blir nytt. Hoffet til franskekongen Ludvig XIV og musikken som vart laga då, er sentral i konserten. Men kanskje vi kan finne fenomenet også i musikk som vert laga i dag?

Konserten er under produksjon hausten 2018.

Lærarrettleiing

Barokkmusikk og barokkdans. Trekk ved tida då musikken vart komponert.

Konserten er framleis under produksjon, men som fagleg innfallsvinkel til for-og etterarbeid kan elevar og lærarar ta for seg barokkmusikk, barokkdans og tida musikken vart komponert. Konserten vil gjennom kostymer og eksempler vise publikum noko tidstypisk frå livet på hoffet til Ludwig XIV. Klassedeling, hierarki, adel og rolla til ulike lag i befolkninga vil bli samanlikna med dagens demokrati, likestilling og medborgarskap. Meir om dette kjem når konserten er ferdigprodusert. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Lene Torgersen Mordal, tlf. 71 28 03 22 / 482 96 853, e-post: lene.mordal@mrfylke.no
  • I samarbeid med: Forfattar Berit Rødstøl har laga manus til konserten.Kostymemakar/designar Lillian Baur har laga kostyme.Parykkmakar Maren Togstad har laga den eine parykken.
  • Idé/ opplegg: Musikarane i samarbeid med produsent.

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Caroline Eidsten Dahl (Blokkfløyter)
  • Elizabeth Svarstad (Barokkdans)
  • Erik Høsøien (Lutt, barokkgitar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Caroline Eidsten Dahl
Foto: Hilde Kvivik Kavli
Erik Skanke Høsøien
Foto: Vidar Alvik
Elizabeth Svarstad
Foto: Elisabeth Wathne
Grounds, element
Foto: Thomas Mordal, collage
Produksjonsbilde Grounds.jpg
Foto: Lars Opstad, Kulturtanken
Musikk / Klassisk musikk
Trinn: 8 - 10
Turnéplan: Grounds H18
Turnéplan: Grounds V19
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Lene Torgersen Mordal, tlf. 71 28 03 22 / 482 96 853, e-post: lene.mordal@mrfylke.no
Kontaktperson utøvar
Elizabeth Svarstad, tlf. 958 87 944
Programlengde
40
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Gymsal eller liknande med flatt golv. Sjå vedlagte PDF over publikumsplassering (hestesko).
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad om publikumsplassering
Sjå vedlagte PDF over publikumsplassering. Det må vere flatt golv.
Merknad for spelestad
Utøvarane treng garderobe eller omkledningsrom i tilknytning til konsertlokalet.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Lene Torgersen Mordal, tlf. 71 28 03 22 / 482 96 853, e-post: lene.mordal@mrfylke.no
Medverkande
  • Caroline Eidsten Dahl (Blokkfløyter)
  • Elizabeth Svarstad (Barokkdans)
  • Erik Høsøien (Lutt, barokkgitar)