Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Grounds
Produksjonsliste
Program

Grounds

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Tenkjer du av og til over at vi gjentar oss sjølve og stadig seier eller gjer det same, berre på ein litt annan måte?  Bevisst og ubevisst følger vi mønstre, men variasjonar og utbroderingar kan endre bodskapen slik at den kan bli artig, lang, kort eller kjedeleg, og aldri heilt lik. 

Slik er det i musikken også. Når Caroline, Elizabeth og Erik høyrer stikkordet Grounds, gler dei seg til å leike og improvisere med gamal musikk. Komponisten meinte at nettopp basisen i verket skulle bli pynta på. Grounds kan tyde bakke, bakkekontakt, og dei repeterande mønstra ligger til ground for musikken.

Nytt blir gamalt, og gamalt blir nytt. Hoffet til franskekongen Ludvig XIV og musikken som vart laga då, er sentral i konserten. Men kanskje vi kan finne fenomenet også i musikk som vert laga i dag?

Konserten er under produksjon hausten 2018.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Lene Torgersen Mordal

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Caroline Eidsten Dahl (Blokkfløyte)
  • Elizabeth Svarstad (Barokkdans)
  • Erik Høsøien (Lutt, barokkgitar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Caroline Eidsten Dahl
Foto: Hilde Kvivik Kavli
Erik Skanke Høsøien
Foto: Vidar Alvik
Elizabeth Svarstad
Foto: Elisabeth Wathne
Grounds, element
Foto: Thomas Mordal, collage
Musikk / Klassisk musikk
Trinn: 8 - 10
Turnéplan: Grounds H18
Turnéplan: Grounds V19
Praktisk informasjon
Programlengde
40
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Gymsal eller liknande med flatt golv.
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Lene Torgersen Mordal
Medverkande
  • Caroline Eidsten Dahl (Blokkfløyte)
  • Elizabeth Svarstad (Barokkdans)
  • Erik Høsøien (Lutt, barokkgitar)