Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Bygg og bevare meg vel
Produksjonsliste
Program

Bygg og bevare meg vel

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Idé/ opplegg: Stiftinga Sunnmøre museum

Kulturarv
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Ingvill Naalsund: ingvillnaalsund@sunnmore.museum.no, mobil: 98096723
Programlengde
120 minutt
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Stort rom utan møblar
Berehjelp
Ja
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune