Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Utanforverda
Produksjonsliste
Program

Utanforverda

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Ein verkstad som kombinerar historieskaping, teater og visuell kunst.

For dei yngste elevane vil teaterimprovisasjonar vere ein framtredande del av historiskapinga – med dei eldste elvane vil vi arbeide meir med det tekstlege.

Å bygge og skape imaginære verdenar er eit universelt «fellesgods» Dei fleste har som barn bygd sine verdenar med klossar og anna tilgjengeleg materiale – og befolka den nybygde verda i leiken. Gjennom heile livet møter vi imaginære verdenar i t.d. historier, filmar og spel.

Denne verkstaden utforskar strukturane som ligg til grunn for å skape ei eiga, ny verd. Gjennom historieskaping, teaterimprovisasjonar og visuelle uttrykk, skal elevane vere aktive og sjølv bruke virkemiddel dei ellers meir eller mindre ubevisst blir presentert for.

Verkstaden startar med at utøvarane viser fram eit bilde vi tenkjer oss t.d. som forside på ei bok/eit hefte, ei e-bok - eller kanskje ei utstilling.  Innhaldet til dette skal vi lage saman denne dagen.

Vidare presenterer dei ei rammehistorie om eit forskarteam som er i Antarktis og forskar på det som skjer når isen er i ferd med å smelte. Vi les opp eit brev som har blitt sendt frå forskarteamet.  I konvolutten er det også ein minnepenn. På minnepennen ligg ein film som vi ser saman. Filmen er av ein kunstinnstallasjon som gir assosiasjonar til global oppvarming, omforming av natur, issmelting – og ein spire til ei ny, annleis verd.

I samla gruppe undrar vi oss, fabulerar –  koordinerer  idéar – og bygg ramma for verda vår: Kva slags verd ønskjer vi oss? Korleis ser den ut? Korleis er landskapet? Korleis kjem vi oss dit? Korleis ser innbyggarane ut? Kva arbeider dei med? Har nokon av innbyggarane magiske evner? Kva går føre seg i det hemmelege laboratoriet? Kva lurer i mørkret? Er det ein ytre fare som truar verda?

Deretter blir elevane delt i to grupper.

  • Den eine gruppa arbeider med å lage verda visuelt ved å kombinere to- og tredimensjonale konstruksjonar.
  • Den andre gruppa arbeider med det tekstlege og sjølve historia om verda vår og det som hender der: strukturar, hovedpersonar og skildringar.

Etter halvgått skuledag bytter gruppene plass – slik får alle ta del i både det visuelle og det tekstlege.

Til slutt vil ’Utanforverda’ stå fram med to historier vi formidlar for kvarandre gjennom å fortelje og vise dei  visuelle landskapa.

I løpet av prosessen tar vi bilder av installasjonane / modellane. Etter at verkstaden er gjennomført sender kurshaldarane den ferdige historia og bilda  på e-post til skulen. Skulen kan då bruke dette som dei ønskjer: t.d. skrive det ut til eit hefte/bok, lage e-bok, lage utstilling, osb.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Tarjei Rypdal Eide og Olla Rypdal
  • Produsent: Vestnes kulturskule

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Tarjei Rypdal Eide og Olla Rypdal
  • Olla Rypdal , ollryp@online.no,
  • Tarjei Rypdal Eide

Multimedia og vedlegg

Bilete

utanforverda
Elevar i arbeid
Elevarbeid frå Hatlane skole
Elevarbeid frå Hatlane skole
Annet, Visuell kunst
Trinn: 3 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Olla Rypdal, ollryp@online.no,
Programlengde
5 timar
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
To klasserom der ein kan rydde golvplass etter behov. Det eine rommet for kunstverkstaden – det andre rommet for å arbeide med tekst og improvisasjonsteater
Er workshop
Ja
Pris
Pris : Kr. 4.500.- pr dagPris 2018/2019: 5.500,-
Merknad
Kan bestillast av kommunane: Vestnes, Rauma, Ørskog, Skodje, Haram, Sula, Ålesund.
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Vestnes kulturskule
Medverkande
  • Olla Rypdal
  • Tarjei Rypdal Eide