Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Grassentassar og miljøsvin
Produksjonsliste
Program

Grassentassar og miljøsvin

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

På campingplassen Frøppeldunk skjer det mystiske ting. Den store fossen blir lagt i røyr og fargene byrjar å forsvinne, ein etter ein. Kan Ea og dei andre campinggjestene redde verda frå å bli heilt grå?

Miljøfabelen Frøppeldunk får følgje av musikarane sine nykomposisjonar. I samspel med forfattaren framfører dei handlinga i boka, samstundes som illustrasjonar blir vist på lerret.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Møremusikarane i samarbeid med Linn Wennersten
  • Produsent: Musikarane i samarbeid med produsent.
    Vivi Sunde har bidratt med konsulenthjelp isbm opplesing.
  • Idé/ opplegg: Konserten har blitt til som følge av Møremusikarane si satsing "Ordspel" i 2015-16.
    Tre produksjonar med dei tre musikargruppene vart laga i nært samarbeid med tre forfattarar i / frå Møre og Romsdal. I alle litteratur-konsertane har nynorsk-språket vore brukt. Musikarane har sjølv laga musikken, eller sett saman musikk. Det er tre ulike målgrupper i produksjonane, og "Grassentassar og miljøsvin" er for barn.

Multimedia og vedlegg

Bilete

Grassentassar og miljøsvin.
Foto: Illustratør Christian Fjeldbu
Forfattar Berit Rødstøl
Foto: Tove K.Breistein
Skodespelar Linn Wennersten
Foto: Åse Holte
Møremusikargruppa Rute 33
Foto: Illustratør Christian Fjeldbu
Møremusikar Per Kåre Fossu, cello
Foto: H.Skrede
Møremusikar Asgeir Hoffart, piano
Foto: H.Skrede
Geir Heggdal, fiolin
Musikk, Kunstarter i samspill
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Musikkprodusent Lene T.Mordal, lene.mordal@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 22 / 482 96 853
Kontaktperson utøvar
Møremusikar Per Kåre Fossum, e-post: per.kare.fossum@mrfylke.no, tlf. 90 13 75 15.
Programlengde
35 min.
Maks publikumsantal
160
Arena / rom
Gymsal, samlingsrom, amfi el.l
Anna utstyr
Musikarane treng 3 stolar utan armlener.
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Litteratur
Framsyninga baserer seg på boka "Frøppeldunk" av forfattar Berit Rødstøl. Illustrasjonane i boka og i framsyninga er laga av Christian Fjeldbu.
Straum
Det må vere tilgang til straum.
Merknad om publikumsplassering
Publikum i halvsirkel, bygd opp med matter, benker, stolar.
Merknad
Dersom skolen ikkje har piano sjølv, brukar musikarane medbrakt digitalpiano.
Dersom skolen har prosjektor og lerret i visningsrommet, kan dette bli vurdert. Musikarane vil ha teknisk utstyr i beredskap. Kontakt utøvar Per Kåre Fossum, e-post: per.kare.fossum@mrfylke.no, tlf. 90 13 75 15.
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Produsent
Musikarane i samarbeid med produsent.
Vivi Sunde har bidratt med konsulenthjelp isbm opplesing.