Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Feledragen
Produksjonsliste
Program

Feledragen

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Felespelaren Andreas drar på ei musikalsk reise gjennom årstidene på ein planet langt borte. Over alt er det lydar, instrument og musikk, men kva er det som gøymer seg i fjella, bak trea og djupt nede i vatnet?


Velkomen til konsert!

Læreplanmål

Musikk

1.-4. trinn: LYTTE – kjenne att norsk folkemusikk, samtale om kva som er særeigne trekk og kjenne att/namngje instrument

5.-7 trinn: LYTTE - diskutere særtrekk ved norsk folkemusikk, og gi uttrykk for kjensler og vurderingar av musikk

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Rikskonsertene
  • Kunstnarar / grupper: Andreas Ljones
  • I samarbeid med: Framsyninga er ein samproduksjon mellom Rikskonsertane / Kulturtanken og det nederlandske produksjonsselskapet Oorkaan. Produksjonen er delfinansiert gjennom Dutch Performing Arts Fund’s program «Fast Forward».
  • Idé/ opplegg: Regi og manus Dagmar Slagmolen (Oorkaan) og musikk og idé Andreas Ljones

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Andreas Ljones er ein musikar med basis i folkemusikken. Han jobbar også som komponist, produsent og konseptutviklar innan folkemusikk og dans. Som utøvar og komponist har han fleire sceniske produksjonar med dansekompaniet FRIKAR bak seg. Han har medverka på plateutgjevingar med Majorstuen, Ola Bremnes og Odd Nordstoga i tillegg til hans eiga band, Andreas Ljones Band. Andreas var også den første som tok Diplomstudiet ved Norges musikkhøgskole med hardingfele som instrument!


Medverkande

Multimedia og vedlegg

Bilete

Andreas Ljones
Foto: Ingvil Skeie Ljones
Andreasog Dragen.jpg
Foto: Andreas L
Andreas-L.jpg
Foto: Ingvil Skeie Ljones
Musikk
Trinn: 1 - 7
Musikk1.-4. trinn: LYTTE – kjenne att norsk folkemusikk, samtale om kva som er særeigne trekk og kjenne att/namngje instrument5.-7 trinn: LYTTE - diskutere særtrekk ved norsk folkemusikk, og gi uttrykk for kjensler og vurderingar av musikk
Turnéplan: Feledragen -V18
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Programlengde
40 min
Maks publikumsantal
150
Arena / rom
Gymsal / aula el l.
Berehjelp
Ja takk.
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
Lokalet må blendes.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Rikskonsertene
Medverkande
  • Andreas Ljones (musikar)